A mór hagyatéka

ebook

Szerző: Dénesi Ildikó

Kiadó neve: Mercator Stúdió

Terjesztő: Adamo Books

Oldalszám: 227

Méret: 1,1 MB

Kiadás éve: 2010

Állomány formátum: pdf

pdf ISBN: 978-963-607-537-8

Ára: 799 - Ft

Kosárba tesz Kosárba tesz Beleolvas

Boszorkányperek, inkvizíció, sötét börtöncellák és lobogó máglyákkal megvilágított piacterek.

Tökéletes díszletéül szolgálhatnak egy szerelmi történetnek, egy nagyszabású családregénynek és egy életre-halálra szóló üldözésnek, ahol a jó egyáltalán nem biztos, hogy elnyeri jutalmát, és a gonosz méltó büntetése talán túl kevésnek bizonyul.

A főhős:

Charlotte Brontë a Jane Eyre írásakor vitába szállt nővéreivel ( Emily, Anne) akik úgy vélték, hogy egy regényhősnő csak akkor lehet érdekes, ha szép.

"Be fogom bizonyítani, hogy nincs igazatok - válaszolt Charlotte. - Hősnőm éppolyan jelentéktelen és kicsi lesz, amilyen én vagyok, s mégis kelt akkora érdeklődést, mint a ti szépségeitek."

Ez volt a kiindulópont. Charlotte véleménye. Csak az én regényem főhőse férfi.

Okos, talpraesett, merész és a végletekig becsületes. Özvegy édesanyjának egyetlen támasza. Ír, olvas, nyelveket beszél, tökéletes követ válna belőle. Akkor hol itt a hiba? Az ifjú saját testének foglya, csaknem vak. Íme az esendő ember, aki gyámolításra szorul, akár egy kisgyermek. Mégis olyan feladatok elé állítja sorsa, mely egy egészséges ember erejét is messze meghaladná. Egyszerre harcol megjósolt végzetével, a megtestesült sátánnal és az egyre fogyó idővel. Szűk, behatárolt világának egyetlen pislákoló fénysugara a szerelem.

Romantikus kalandregény? Keserédes szerelmi történet? Bosszúdráma? Egyik sem. Ez egy újabb Dénesi-regény.

A főhősnő:

Az eddigi egyetlen női főszereplő. Épp a napokban néztem végig a már elkészült regényeket és a kéziratokat, majd megállapítottam, hogy a fenti állítás még mindig tartja magát. Elég erős volt ahhoz, hogy ne tűnjön el, mint mellékszereplő. Éppúgy teret követelt magának, mint annak idején Fabio. Csak itt nem voltak szemtelen beszólások, összekacsintás és harsány magamutogatás. Mégis, alakja sokáig velünk marad majd, és többszöri olvasás után is tartogat még meglepetéseket.

A gonosz:

Vajon csakugyan az? Gonoszsága a kor kívánalma, vagy a szíve eleve rothadt? Élvezettel küldi a halálba az embereket, vagy csak jól álcázza valódi érzéseit? Vannak-e egyáltalán érzései? Ezt mindenki döntse el saját maga. Mindenesetre tartom magam Spielberg szavaihoz: a negatív figura a vég előtt még egyszer felbukkan majd (lásd T-Rex). Szerepe sokat lendít a történeten, az biztos is! H-O-L-D ez annyit tesz, történet. (Tom Cullen szavai a Végítéletből - Stephen King) Ezt nem lehetett kihagyni! Az ő gonoszait lehetetlenség túlszárnyalni, megfagy tőlük a vér! És most nem a túlvilági démonokra gondolok, hanem a nagyon is emberi gonoszra. A szomszédra, a kukásemberre, bárkire, akiben elpattan valami.

Eredeti címe: A boszorkány és a deák.

Sokszor még mindig így gondolok rá. De a történet megkövetelt egy hangzatosabb címet, mely egyszerre öleli fel a benne rejlő titkokat.

Egy kis történelmi áttekintés, hogy lássuk a kort, melyből a regény táplálkozik, majd szokás szerint átszűrve, a Kontinens jól ismert helyszínein játszódik.

A XI-XII században járunk. A keresztény vallás történetét végignézve, láthatjuk, hogy vele párhuzamosan ott mozognak a szekták, eltérő hitágazatok, eretnek mozgalmak. A világuralomra törő pápaság számra ezen tanok terjesztői halálos fenyegetést jelentettek. A különböző ágazatok, a Bibliától eltérő értelmezések pl.

  • Gnosztikus vallásfilozófia: A Rossz hatalmába jutott lélek a gnózis (megismerés) révén válthatja meg magát.
  • Kathar eretnekség: A jó isten és a gonosz isten harca teremtette a világot (fény és sötétség). Ez a mozgalom Európa számos részét elterjedt, és különféle nevekkel illették... patarénusok(Észak-Itália), bogumilok (Balkán), albigensek (Dél-Franciaország)
  • Valdensek: A kereszténység ősforrásának megismerése volt a legfőbb feladatuk, lefordították a Bibliát érthető tájnyelvekre.

A pápaság rettegett, hiszen az eretnek mozgalmak vezetői példás egyszerűségükkel, életmódjukkal elfordították az embereket a hivatalos egyháztól. Üdvösségüket többé nem az egyházi szertartásoktól, hanem erényes életvitelüktől és a szeretettől remélték. Így tehát kiüresedtek a templomok.

A megoldás: félő volt, hogy minden lélek elkárhozik, aki az eretnekség útját választja. Így ezeket az embereket kiátkozták, és a kemény mag ellen (albigensek) keresztes hadjáratot hirdettek. A katharokat mind egy szálig kiirtották. Amikor egy kettős lakosú (keresztények és albigensek) városra támadtak a katonák, megkérdezték, hogyan különböztessék meg őket egymástól.

A pápai küldött válasza: "Öljétek meg mindet! Isten majd megismeri az övéit!"

Az inkvizíció:

A püspöki inkvizíciót a XIII. századtól pápai is követte. A Szent Hivatalt III. Ince pápa hozta létre. Spanyolországban vált igazán hírhedtté tevékenysége, 1478-1834-ig működött. Felkutatták az eretnekeket a világi hatalom segítségével, de elítélésük már egyházi bíróság előtt zajlott. A vallatásoknál előírás volt a kínzókamra használata. A vád főleg névtelen feljelentéseken alapult, fő célja pedig a beismerő vallomás kicsikarása volt.

Az eretnekeket három csoportra osztották:

  • Akik megvallották bűneiket, és feladták nézeteiket, azokat fogságra vagy zarándoklatra ítélte. Vagyonukat elkobozták.
  • A kétes eseteket életfogytig tartó börtönre, szintén vagyon elkobzással.
  • A megátalkodottakat máglyahalálra. A halálra ítéleteket nyilvános ünnepségeken (autodafék) égették el. Vagyon itt sem maradt.

A gyanakvás sokszor magukat a papokat, főpapokat sem kímélte.

1600-as évek Új-Anglia, északi gyarmatok Atlanti-óceán nyugati partvidéke.

A puritán bevándorlók kicsiny, elszigetelt közösségei, melyeket Angliából vallási nézeteik miatt üldöztek el, 1692-ben 20 férfit és nőt végeztek ki Salem városában.

Az ok? Máig kutatják. Egyes nézetek szerint a kirobbanó földvita állhatott a háttérben, mások szerint közönséges tömeghisztéria. De felmerült az anyarozs mérgezés kérdése is, bár akkor miért csak néhány emberen jelentkeztek a szörnyű tünetek. (Szent Antal tüze!)

Eddig tartott a történelem óra.

Most kukkantsunk át azon a bizonyos ablakon, és máris megpillantjuk a magányos férfit, egy a Kontinens falvait, városait járó kereskedőt, akit csaknem elsodor az izgatottan robogó tömeg, és alig van ideje épségben behúzódni egy félreeső kocsmába, hogy meghallgassa alkalmi ismerőse elbeszélését.

A Kontinens vallásai: többistenhit, kivéve az Ethless-alföld tizenöt mezővárosát, ahol szigorú egyistenhit gyökerezik. Nem kell tehát sokáig várni a konfliktusra...

Addig is itt olvasható az új regény bevezető szövege, baljós sorai már elővetítik a komor árnyakat, melyek úgy borulnak főhőseimre, mint egy meleg fojtogató takaró.

"Mindannyian az égiek kezében vagyunk. Pillanatnyi szeszélyük dönti el, tovább élhetünk-e, vagy emlékké válunk, akár egy nyári délután. Ott fekszik előttük a könyv, melybe beleírták egész életünket. Van, aki tudja, mit rejtenek azok az oldalak. Egyszer, egyetlen egyszer lehetősége van arra, hogy átírja a kérlelhetetlen könyv lapjait. És néha a toll veszedelmesebb fegyverré válik, mint a kifent kard..."

MyStat - Az ingyenes webstatisztika

 

Ismertető:

Boszorkányperek, inkvizíció, sötét börtöncellák és lobogó máglyákkal megvilágított piacterek.

 

Tökéletes díszletéül szolgálhatnak egy szerelmi történetnek, egy nagyszabású családregénynek és egy életre-halálra szóló üldözésnek, ahol a jó egyáltalán nem biztos, hogy elnyeri jutalmát, és a gonosz méltó büntetése talán túl kevésnek bizonyul.

 

olvasói vélemények
  • Még nem érkezett hozzászólás!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!

Hasonló termékek

Copyright © 2009 - 2022 Adamo Books Kft.