A magyar művészet a XIX. századig

ebook

Szerző: Kampis Antal

Kiadó neve: Adamo Books

Oldalszám: 176

Méret: 8,76 MB

Kiadás éve: 2011

Állomány formátum: epub, pdf, prc

epub ISBN: 978-615-5184-89-5

prc ISBN: 978-615-5184-94-9

pdf ISBN: 978-615-5184-89-5

prc Méret: 12,4 MB

pdf Oldalszám: 176

Ára: 600 - Ft

Kosárba tesz Kosárba tesz Beleolvas

Még inkább külföldről származtak a püspöki és kolostori szervezetek körében igénybe vett építő, kőfaragó, festő, fémöntő, szövőfonó, hímző és egyéb mesterségeknek legalábbis a kezdetben irányító és a szaporodó helyi munkáskezeket betanító szakemberei.
Szükségképpen volt ez így, mert a magyar királynak nem voltak, nem lehettek nemzetebeli építő és más mesterei. Az általa végrehajtott tervek és a további szándékok pedig főleg kőből építő, kőfaragáshoz értő mestert követeltek nagy számban. Azt kellett tehát tennie, amit előtte Pribina is tett, hogy a térítő papok között kért s kapott építészeket, kőfaragókat. István király papjainak többsége Regensburgból jött, vagy ezzel az egyháztartománnyal tartott szorosabb kapcsolatokat. Néhánya Németalföldről, kettő-három a francia földről jött.
Jelentékeny személy, akit név szerint is ismerünk, csak egy volt olasz. Gellért, a király fiának nevelője, a későbbi csanádi püspök. Tudjuk, hogy István levélben kért szerzeteseket a Monte Cassinó-i apátságból, de nem tudjuk, kapott-e vajon. Mivel ezekben az évtizedekben mind Regensburg, mind Westfalia jelentős építészeti központ volt, nagyon valószínű, hogy Magyarország első keresztény
építkezéseihez ezeken a területeken működött szerzetes, közelebbről bencés építőiskolák adták a tervezőket és építésvezetőket.
De adott építőket a bizánci művészet világa is. Bár István királynak a bizánci császársággal tartott kapcsolatai ma sem ismertek teljességükben, tudjuk, hogy megsegítette II. Basilios császárt a bolgárok ellen, továbbá, hogy latin szertartású templomot és zarándokházat építtetett Konstantinápolyban. Országában nem gátolta a görög szertartású templomok és kolostorok működését, sőt a Veszprém-völgyi görög apácakolostort maga alapította. Írott adat szól afelől, hogy az egyik budai templom (Szt. Péter prépostság) építésénél görög mesterek dolgoztak. Kerülhettek ezek egyenesen Bizáncból, de jöhettek Dél-Itáliából is. Esetleg Monte Cassino
közvetíthette őket, hiszen sok görög művészt foglalkoztatott. Végül Ravennából vagy Rómából is ide származhattak, mert István mindkét helyen zarándokházat építtetett és tartott fenn.
Számba véve az István király személyes rendelkezéseihez fűzhető vagy uralkodásának idejére rögzíthető építkezéseket és egyéb művészeti alkotásokat, kiviláglik, hogy közölök vajmi kevés maradt reánk. Szinte semmi.
Tudjuk, hogy magának és udvartartásának Esztergomban lakópalotát emeltetett. Ennek vagy az egésze, vagy legnagyobb része fából készült, és nyom nélkül elpusztult. Külsejéről, helyiségeiről, berendezéséről leírások sem maradtak. Tíz püspökséget, több apátságot és prépostságot alapított, s mindegyiknek a székhelyén templomot építtetett. A székesfehérvárit (amelyet házának temetkező helyéül is szánt) kivéve, kisméretű, egy- vagy háromhajós, kereszthajó nélküli s félkörös szentéllyel
elzárt, rendszerint keletelt (azaz, szentélyükkel kelet felé forduló) épületek, a többhajósok bazilikák voltak. A gyulafehérvári templom néhány részletén kívül (oszlopfők, déli kapuzat másodlagosan elhelyezett domborműves orommezeje) valamennyi elpusztult, és esetleges maradványaikat csupán ásóval végzett feltárások alapján ismerjük.

A kalocsai első székesegyház felásott alapfalaiból és pillértámaszainak fészkéből visszaszerkesztve, körülbelül 16 m széles, 34 m hosszú háromhajós pillérbazilika volt. Egyetlen félkörös szentélye a főhajóhoz csatlakozott. Bejárata előtt keskeny előcsarnoka (narthex) és körülépített nyitott udvara (atrium) volt.
Hasonló méretekre és elrendezésre következtethetünk mindenütt, ahol az ásómunkának sikerült I. István korabeli templomépítkezéseknek több-kevesebb maradványát előbontani (Eger, Gyulafehérvár, Esztergom stb.).
A székesfehérvári templom szintén háromhajós, egyszentélyes pillérbazilika volt, de jóval nagyobb méretű (33 m széles, 61 m hosszú), és a szentély mellett két tornya is épült. Hajóit vagy lapos famennyezet, vagy fából ácsolt sátortető nyitott fedélszéke borította, szentélyének boltozott födése volt. Ennek belső felszínét az előkerült morzsalékok tanúsága szerint mozaikmű díszítette. Szabadon álló sátoros (ciborium) oltárának és szentélykorlátjának márványfaragásáról, belső kiképzésének
és felszerelésének gazdagságáról közel egykorú szemtanúk lelkes dicsérettel írtak.
(Hartvik püspök krónikája.) A bazilika délkeleti sarkához csatlakozott egy egyhajós félkörszentélyes kisebb (valószínűleg sír- vagy keresztelő) kápolna is.

 

Ismertető:

 

A XX. század művészete

Építészet a XIX. században  (A barokk magyarországi hanyatlása - A Királyi Szépítő Bizottság - Klasszicizmus az építészetben - Romantika az építészetben - Ybl Miklós és köre - Az újjáéledt gótika - A "magyaros" stílus)

Szobrászat a XIX. században (Klasszicizmus magyar módon - A klasszicizmus és a nemzeti jellegek összehangolása - A millenniumi fellendülés)

Festészet a XIX. században (A reformkorszak művészete - Klassziko-romantikus tájképfestés - Két külföldre szakadt nagy tehetség: Brocky Károly és Libay Károly - A reformkorszak nagy mestere: Barabás Miklós - A biedermeier festészet más művelői - Átmenet a romantikába - A kiteljesedett romantika: Zichy Mihály és Madarász Viktor - A kiegyezés korának festészeti irányai; akadémizmus, realista törekvések - Munkácsy Mihály, Paál László, Szinyei Merse Pál - A második helyen

A XX. század magyar festészete (Áthúzódott életművek - Romantikus realizmus - A nagybányai iskola - A művésztelep Szolnokon, Kecskeméten és Gödöllőn - A nyolcak - A Műcsarnok köre - Egy magános óriás - A naposabb oldalon - Alföldi festők - Hárman az önművelők közül - Zavart lelkiegyensúlyú alkotó művészek - Az aktivisták)

 

olvasói vélemények
  • Még nem érkezett hozzászólás!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned!

Mások ehhez vásárolták
Hasonló termékek

Copyright © 2009 - 2022 Adamo Books Kft.