Általános vásárlási feltételek

Általános vásárlási feltételek

Üdvözöljük az Adamobooks.com webáruház vásárlói között. Kérjük, mielőtt megrendelését elküldené az alábbiakat szíveskedjen átolvasni.

Az terjesztő adatai:

Elfogadó neve: Adamobooks.com webáruház
Üzemeltető: ADAMO BOOKS KFT.
Cégjegyzékszám: 04-09-013189
Adószám: 25059843-2-04
Székhely: 5540 Szarvas, Gyóni Géza utca 11.
Telephely: 1094 Budapest, Bokréta u.32-36.I.em.4.
Telefon: 06-30-365-2324
E-mail: pavukp@adamobooks.com, pavukp@adamobooks.info
Bankszámlaszám: 11733058-20029827 (OTP Bank Nyrt.)
IBAN: HU20117330582002982700000000
SWIFT: OTPVHUHB

 

1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1.1. Az Adamobooks.com webáruházban történő vásárlás Interneten keresztül történik, a http://adamobooks.com webcímen.

1.2. A webáruházban elektronikus könyveket, egyéb digitális tartalmakat (e-magazinokat, e-újságokat, szakdolgozatokat), könyveket, CD-ket, DVD-ket, hangoskönyveket és egyéb termékeket lehet megrendelni.

1.3. A Adamobooks.com webáruházban azok vásárolhatnak, akik érvényes regisztrációval rendelkeznek és a tartalom vásárlásával egyidejűleg elfogadják jelen üzletszabályzatot, amit magukra nézve kötelező jellegűnek ismernek el.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. Az Adamobooks.com webáruházban egyszeri regisztáció szükséges, amellyel a későbbiekben akár mikor rendelhet tőlünk a vevő.

2.2. A regisztráció a regisztrációs űrlap pontos kitöltésével, az "Általános vásárlási feltételek" elfogadásával (bepipálásával) és a "regisztráció" gomb lenyomásával együtt válik érvényessé.

2.3. Bármelyik jelentkezési lapot, amelyik téves vagy nem valós adatot tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk. Ebben az esetben az Adamobooks.com honlap üzemeltetője semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás és nem valós adatokból eredendő téves teljesítésért. Az ebből eredő kár megtérítését azonban követelheti a hibás adatot megadó vásárlótól.

3. TERMÉKEK

3.1. A vásárolt termékek megnevezése: elektronikus könyvek, digitális tartalmak (e-magazinok, e-újságok, szakdolgozatok) könyvek, CD-ék, DVD-ék, hangoskönyvek, egyéb termékek.

3.2. A vásárolt termékek ismertetőjét az adott termék információs oldalából tudhatja meg részletesen (ami a könyvborító melletti részen található).

4. ÁRAK

4.1. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is.

4.2. A feltüntetett árak magyar forintban (HUF) értendők és kerülnek a tranzakciók során elszámolásra. Természetesen a webáruházból belföldről és külföldről is egyaránt lehet vásárolni minden egyes vevőnek, aki sikeresen beregisztrálta magát.

5. VÁSÁRLÁS ÉS LETÖLTÉS

5.1. Az Adamobooks.com webáruházban történt vásárlással a vevő kijelenti, hogy megismerte és elfogadja jelen üzletszabályzatot, tisztában van a rendelés menetével, a termék jellemzőivel és árával.

5.2. Az 5.1.pontban ismertetett tényezők be nem tartásából és elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Adamobooks.com webáruház üzemeltetője (tulajdonosa) felelősséget nem vállal.

5.3. A megrendelés elküldése után elektronikusan a megrendelés már nem módosítható vagy törölhető. Az ügyfélnek jogában áll a megrendelést követően, de még a kiszállítás előtt, a szállítást megelőzően a rendelését módosítani, illetve a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás a megrendelő számára költségmentes. A megrendelés módosítását vagy visszavonását a számla kiállításáig az ügyfél elektronikus levélben illetve telefonon teheti meg.

5.4. A webáruházban történt, kiszállítással kért megrendelés esetén az ügyfél az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, és az Adamobooks.com webáruház köteles az ügyfél által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni a 17/1999. (II. 5.) Kormány rendelet a távollevők között kötött szerződésekről 4.§ és 5 § szerint, amennyiben a vásárolt termék csomagolása, tartozékai sérülésmentesen és hiánytalanul visszaszállításra kerülnek az ügyfélszolgálatra. Az Adamobooks.com webáruház kizárólag sérülésmentes, hiánytalan termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a teljes vételárat. Az ügyfél viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaküldésével felmerülő postaköltségeket. Az Adamobooks.com webáruház követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az ügyfél írásban történő elállása esetén elegendő, ha nyilatkozatát az elállási határidőn belül gyakorolja. Az elállási jog feltétel nélkül gyakorolható, kivétel a szerzői jogi védelem alá eső termékek, melyek tekintetében az elállási jog gyakorlása a felbontatlan termékekre szól.

Az ügyfél a szerződéstől 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Az ügyfél az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától, illetve ha addig az időpontig nem kapta meg az írásbeli megerősítést, annak kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.

Amennyiben az írásbeli megerősítés kézhezvételére a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig az ügyfél akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

Írásbeli elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha az ügyfél nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Az Adamobooks.com webáruház a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. Az ügyfél nem gyakorolhatja az elállás jogát cd, dvd, szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást az ügyfél felbontja.

Amennyiben az Adamobooks.com webáruház szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, úgy az elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával felmerülő költségek az Adamobooks.com webáruházat terhelik. Ellenszolgáltatást az Adamobooks.com webáruház nem követelhet, amennyiben olyan terméket értékesít, amelyet a fogyasztó nem rendelt meg.

5.5. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igényekre a 49/2003. (VII.30) GKM jogszabályban foglaltak az érvényesek. Bővebb információért kattintson ide.

5.6. Jogosulatlanul használt bankkártyával történő fizetésért nem vállalunk felelősséget.

6. SIKERTELEN VAGY KÉTES TRANZAKCIÓ (ELEKTRONIKUS TARTALMAK - PÉLDÁUL E-KÖNYVEK ESETÉN)

Ha a vásárló a kiválasztott terméket bizonyithatóan kifizeti, de letölteni nem tudja és erről minket elektronikus levélben vagy telefonon tájékoztat, a tranzakció körülményeit kivizsgáljuk. Amennyiben technikai okok miatt hiúsul meg a vásárlás, a kiválasztott terméket elektronikus levél útján eljuttatjuk a vásárlóhoz.

7. VÉDELEM (E-KÖNYVEK ÉS DIGITÁLIS TARTALMAK ESETÉN)

A biztonság érdekében és a szerzői jogok miatt minden mű SOCIAL DRM (social digital rights management) védettséget élvez.

8. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

8.1. Az Adamobooks.com webáruházban való vásárlás feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

8.2. A Adamobooks.com honlap üzemeltetője semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt okok miatt:

- Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat, bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az Adamobooks.com webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
- Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
- Bármely adat (pl.elektronikus levél) elvesztése.
- Bármely szoftver és program nem megfelelő működése.
- Vírus okozta letöltési akadály.

8.3. Az Adamobooks.com honlap üzemeltetője nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért, ami a webáruházhoz való csatlakozás miatt a felhasználónál következett be.

8.4. Az Adamobooks.com webáruház üzemeltetője nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az ő érdekkörében merül fel.

8.5. Az webáruház bármikor megváltoztathat bármilyen árat, határidőt.Továbbá bármikor módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait. A változás a webáruházban történt megjelenés időpontjától lép hatályba.

8.6. Az oldalon szereplő esetleges elírásokért az internetes könyváruház semmilyen formában nem vállal felelősséget.

8.7. A weboldalon szereplő árak, képek és információk csupán tájékoztató jellegűek és nem minősülnek konkrét ajánlattételnek! Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. A felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló1999.évi LXXVI. Törvényt és a Polgári Törvénykönyv Szabályait kell alkalmazni.

9.2. A jelen üzletszabályzat jogviszonyából eredő bármilyen jogvita eldöntésére felek kikötik a Békés Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Adatvédelmi nyilatkozat:

Az Adamobooks.com webáruház elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes adatainak megőrzése iránt. A Honlap meghatározott részeihez való hozzáférés az információk személyre szabása, illetve a megrendelők kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött. 

A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek. Az Adamobooks.com webáruház nem adja el, nem adja bérbe harmadik félnek. 

Az Adamobooks.com webáruház mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

Felhasználó azonosítás - a "cookie" használatáról

A "cookie"-k, vagy "sütik" lehetővé teszik, hogy Önnek egy adott számítógépről csak egyszer kelljen regisztrálnia, majd utána bármikor korlátlanul használhassa a Honlapot. A "cookie" egy olyan kis szöveges fájl, amely tulajdonképpen engedélyt kér arra, hogy az Ön számítógépének merevlemez-meghajtójára kerüljön. Ha Ön erre engedélyt ad, akkor a böngészője egy kis fájlban ráteszi a szöveget a meghajtóra.

 

 

 

AJÁNLÓ

Copyright © 2009-2023 Adamo Books Kft.